مالیات نقل و انتقال

سلام ببخشید نحوه یمحاسبه ی مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي چگونه خواهد بود؟

07 اردیبهشت 1399 119

طبق ماده ی 42 فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي،
كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از
توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1 (%قيمت فروش كارخانه
(داخلي) و يا يك درصد (1 (%مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين
ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و
حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10 (%و حداكثر تا شصت درصد
(60 (%تقليل مييابد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی