گرفتن ارث مادر

از مادر خدا بیامرزم زمینی به مساحت 5000 متر بجا مانده ۲ سال از فوت مادرم میگذره هنوز زمین را تقسیم نکرده و من نیاز به سهمم دارم منتها سه وارث دیگر ( دو خواهر و یک برادر) زمین را بدون رضایت من به غیر اجاره داده و به من میگن سهمت از اجاره را میدم . آیا کار آنها قانونی است آیا من میتوانم جلوی اجاره آن را بگیرم ؟میتوانم بگویم یا تقسیم بشود یا فروش برود؟

07 اردیبهشت 1399 61

با سلام
با توجه به اینکه ملک مشاعی است آنها اجازه اجاره دادن بدون رضایت شما را ندارند
۱- بابت اجاره ای که صورت گرفته شما می توانید دادخواست اجرت المثل ایام تصرف نیبت به سهم خود دهید
۲- بابت فروش هم اگر هنوز نسبت به سهم خود سند اخذ ننموده اید دادخواست تقسیم ترکه دهید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی