شکایت

کسی که شکایت کند از کسی و نتواند ثابت کند میشه اززش شکایت کرد ؟

07 اردیبهشت 1399 68

معمولا بله میتوان شکایت کرد ولی نیاز به اثبات دارد و کسی که دلیل داشته ولی نتوانسته ثابت کند با کسی که دلیلی ندارد تفاوت دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی