کارت کارت

سلام اگر پولی را اشتباه به کارت کسی واریز کنم چجوری باید پول را برگردانم ؟

07 اردیبهشت 1399 67

سلام اولین کار این است که مشخصات فرد را از بانک بگیرید و سپس اظهارنامه ای مبنی بر اشتباه در پرداخت از طریق خدمات قضایی ارسال کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی