قتل دوجنسه ها

یک فرد دوجنسه در جریان یک دعوای خانوادگی به قتل رسیده است. چه حکمی داده میشود؟

07 اردیبهشت 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی