همسرم بدون اطلاع من منزل را ترک کرده است باید چکار کنم؟

زنی از بستگان صبح زود در حالیکه همسرش در مسافرت کاری بود -راننده-با همکاری پدرش بدون اطلاع شوهر اقدام به فرار از خانه کرده، در حالیکه هیچ نوع بدرفتاری هم از طرف شوهر با او نشده اما او بهانه می گیرد که شوهر با او بد رفتار است اما هیچ سند و مدرکی هم دال بر رفتار بد همسرش ارائه نمی کند و فقط تهمت می زند و حالا که رفته خانه پدرش طی شکایتی ادعای مهریه، اموال خانه و .... را می کند قانون چه حکمی درباره وی دارد؟ او دائما از سلاح دروغ و تهمت استفاده می کند و کلا زنی ناسازگار است چگونه باید با او طبق قانون رفتار کرد؟

13 اسفند 1398 64
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی