شکایت از همسایه بدون شهود

با همسایه ای که دائما رو ی ماشین من خط می کشد و به تازگی روی درب آپارتمان خط می کشد و من شاهدی به جز خدا ندارم چه باید بکنم ؟

13 اسفند 1398 118

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی