حقوقی

سلام ما سه برادر و یک خواهریم . به همراه زن دوم پدرم . حالا یک زمین کشاورزی فروختیم به مبلغ 240 میلیون و یک خونه فروختیم به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون .و قرار است این پولها بین ما پنج نفر تقسیم شود به هر نفر چقدر میرسد. البته پدرمان در قید حیات هست

08 اردیبهشت 1399 64

با سلام.
اگر مال متعلق به پدر شما باشد هیچکدام در آن سهمی ندارید اتمام متعلق به پدر شماست ولی چنانچه همه باهم شریک باشید با توجه سهم الشرکه تقسیم میشود و چنانچه نسبت تقسیم معین ننموده اید بطور مساوی تقسیم میگردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی