جرایم رایانه ای

سلام اگر کسی به صورت غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای دست پیدا کند مجازاتش چگونه خواهد بود؟

08 اردیبهشت 1399 72

با سلام
جرم دسترسی غیر مجاز به داده یا سیستم های رایانه ای دارای حبس از 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان یا هر دو مجازات با هم می باشد ، تعیین مجازات با نظر قاضی و بستگی به نحوه و اثر جرم ارتکابی دارد و معمولا اگر سابقه محکومیت وجود نداشته باشد و رضایت شاکی هم گرفته شود ، مبلغ کمی به عنوان جزای نقدی تعیین می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی