جرایم رایانه ای

سلام اگر کسی به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند دادگاه برای او چه مجازاتی در نظر میگیرد؟

08 اردیبهشت 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی