جرایم رایانه ای

سلام اگر کسی به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند دادگاه برای او چه مجازاتی در نظر میگیرد؟

08 اردیبهشت 1399 67

مستند به ماده 13قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از1تا 5 سال یا جزای نقدیاز 2میلیون تومان تا 10میلیون تومان یا هردو مجازات محکوم میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی