جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

سلام بببخشید اگر کسی با تهدید عکسای شخصی و خصوصی شخصی را در شبکه های مجازی پخش کند میتوان از او شکایت کرد؟

08 اردیبهشت 1399 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی