شنود

سلام آیا نصب میکروفن برای شنود مکالمات پرسنل در محل کار، بدون اطلاع ایشان جرم است؟

08 اردیبهشت 1399 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی