همسر سابقم از وقتی متوجه شده ازدواج کردم برای من و خانوادم مزاحمت ایجاد میکند باید چکار کنم؟

با سلام من با همسر سابقم ۵ سال زندگی کردم و ۴ سال پیش طلاق گرفتم و امسال ازدواج کردم و شوهر سابق زمانی ک با خبر شد باعث آزار و اذیت من و شوهرم شده.آیا میتوانم از او شکایت کنم؟

13 اسفند 1398 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی