;
پلیس فتا

آیا مامورین پلیس_فتا می توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟

08 اردیبهشت 1399 83

با سلام
مامورین پلیس آگاهی یا پلیس فتا به طور مستقیم حق اقدام در جهت تفتیش و بازرسی تلفن همراه یا رایانه شمار را ندارند و باید به دستور مقام قضایی انجام شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی