هک در اینترنت

ایا آموزش هک در اینترنت جرم است و چه مجازاتی دارد ؟

08 اردیبهشت 1399 167

با سلام
آموزش دسترسی غیر مجاز به داده های رایانه ای جرم است و مرتکب به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی