ضبط فیلم وصدا

سلام اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم اورا ضبط کند جرم محسوب میشود؟و اگر جرمه مجازاتش چیه؟

08 اردیبهشت 1399 63

با سلام
صرف ضبط صدا یا تصویر از دیگران جرم نیست و در خیلی از دعاوی کیفری ، شاکی برای اثبات وقوع جرم و یا متهم برای دفاع از خود می توانند صوت یا تصویر به دادگاه ارایه دهند اما ضبط صدا و تصویر خصوصی دیگران که منتهی به ضرر مادی یا هتک حیثت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی