وراث

در سیل سیستان و بلوچستان پدر بزرگم فوت کرد همزمان با ایشان پدرم در زلزله تبریز فوت کرد نحوه ارث بری به چه شکل است؟

08 اردیبهشت 1399 75

با سلام
قطعا زمان فوت هر دو همزمان نبوده و با استعلام از پزشکی قانونی زمان فوت را میتوان مشخص کرد اما اگر همزمان بود ، چون علت فوت غرق و هدم می باشد هر دو از هم ارث می برند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی