وراث

در سیل سیستان و بلوچستان پدر بزرگم فوت کرد همزمان با ایشان پدرم در زلزله تبریز فوت کرد نحوه ارث بری به چه شکل است؟

08 اردیبهشت 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی