اختلال در سیستم های مخابراتی

اگر کسی به طور غیر مجاز به انجام اعمالی از جمله وارد کردن انتقال دادن تخریب کردن و غیره سیستم های رایانه ای و مخابراتی را مختل کند چه جرمی دارد؟

08 اردیبهشت 1399 181

با سلام
طبق ماده ی 9 قانون جرایم رایانه ای و مخابراتی هرکس به طور غیر مجاز با انجام با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن انتقال دادن پخش حذف کردن و متوقف کردن و دستکاری کردن یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد انها را مختل کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی