خودکشی یارانه ای

با سلام خودکشی رایانه‌ای به چه معناست و انجام این عمل به وسیله ی سیستم های رایانه ای چه جرمی دارد؟

08 اردیبهشت 1399 82

با سلام قانون خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم می باشد و طبق بند «ج» ماده ۱۶ این قانون هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم وانحرافات جنسی یا دیگر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گردان، اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند، یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی