ارثی

در رابطه با ارثی که به یک خانم میرسید اما متاسفانه خودشون فوت شدن الان پنج فرزند ایشون که دوتا دختر و سه پسر هستن وارث ایشون محسوب میشن قطعه زمینی بوده ارث اون خانم که دولت بابت جاده سازی گرفته و مبلغی رو به حساب قراره بریزه که این پنج فرزند باید انحصارورثه کنن اما یه پسر به علت لجبازی اقدام نمیکنه تکلیف بقیه ی وراث در این رابطه چیه چه اقدامی میتونن انجام بدن که سهم خودشونو بتونن بگیرن؟؟

08 اردیبهشت 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی