تصادف

ما سه نفری سوار یه موتور سیکلت بودیم که هیچکدومونگواهینام نداشتیم یه ماشین زد که مقصر بوده عایا نداشتن گواهینامه باعث میشه که دادگاه نظرش عوض بشه.

08 اردیبهشت 1399 64

با سلام
راننده مقصر حادثه مطلبق قانون مسول پرداخ ت خسارت به شما می باشد و با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث دارد ، دیه از طریق بیمه جبران می شود اما رانندگی بدون گواهینامه هم جرم دارد که مجازات آن حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو تعیین شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی