ضامن

من ضامن دوستم شدم قسطاشو درست نداده از حقوق من حدود 5تومن ب تدریج کسر شده و طرف هیچ اقدامی در مورد بازپرداختش نکرده چه کار میتونم بکنم.؟

08 اردیبهشت 1399 68

با سلام
ضامن در صورت پرداخت مدیون اصلی ، میتواند به او رجوع کند ، شما به میزان اقساطی که پرداخت کرده اید ، دعوای مطالبه وجه مطرح کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی