ضامن

من ضامن دوستم شدم قسطاشو درست نداده از حقوق من حدود 5تومن ب تدریج کسر شده و طرف هیچ اقدامی در مورد بازپرداختش نکرده چه کار میتونم بکنم.؟

08 اردیبهشت 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی