انتقال ملک مشاع

سلام. آیا احدی از مالکین ملک مشاع می تواند بدون رضایت دیگر مالکین به میزان نیمی از سهم خود انتقال یا هبه یا صلح نماید ؟؟؟ ممنون

08 اردیبهشت 1399 66

با سلام
بله می تواند کل سهم یا هر مقدار از سهم خود را بدون رضایت دیگران به ثالثی واگذار نماید اما خریدار جدید و مابقی مالکین مشاع در صورت تصرف مادی در ملک باید رضایت همه مالکین را داشته باشند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی