;
تصرف زمین

من ۳۵ سال هست زمینی را تصرف کرده ام و هیچ مدرکی هم ندارم الان یکی امده میگه من سند دارم ومیخواد شکایت کنه میتونه کاری کنه ؟

08 اردیبهشت 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی