سازمان امور مالیاتی

روزتون بخیر در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر اررش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ی 167 قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند وظیفه ی سازمان امور مالیاتی چیست؟

09 اردیبهشت 1399 99

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت 9 ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده ی 167 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی