تفاوت برایت پزشکی و رضایت پزشکی در چیست

با سلام ببخشید تفاوت برایت پزشکی و رضایت پزشکی در چیست؟

09 اردیبهشت 1399 95

با سلام طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد.
زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند. در غیر این صورت به جز موارد فوری جرم تلقی می‌شود.
در حالی که چنان که در ماده 495 گفته شد، اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.
قانون مجازات اسلامی عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌بینی کرده است.
در مورد فعل مثبت، ماده 495 آن مقرر می دارد هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است ...
و در رابطه با ترک فعل در ماده 295 همین قانون پیش‌بینی شده است که هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی