اگر فروشنده قیمت را بالا ببرد چه کاری می‌توان انجام داد؟

اگر بین مبایعه‌نامه و انتقال سند، فروشنده قیمت را بالا ببرد چه کاری می‌توان انجام داد؟

13 اسفند 1398 79

سلام
تقاضای تغییر ثمن معامله بعد از امضای توسط فروشنده وارد نیست و تاثیری در صحت قرارداد ‌تحویل و انتقال سند ندارد
مگر مدعی خیار غبن باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی