اگر فروشنده قیمت را بالا ببرد چه کاری می‌توان انجام داد؟

اگر بین مبایعه‌نامه و انتقال سند، فروشنده قیمت را بالا ببرد چه کاری می‌توان انجام داد؟

13 اسفند 1398 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی