روند درمان

سلام خواهر بنده در روند درمان بیماری اش به مشاور پزشکی نیاز پیدا کرد طبق قانون مبخواستم بدونم که معرفی به مشاور باید تحت نظر پزشک معالجش باشد؟

09 اردیبهشت 1399 107

سلام خدمت شما کاربر گرامی انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج
است در صوتی که بیمار یا بستگان او پزشکی را لازم بدانند‌ مشاوره پزشکی با نظر پزشک
معالج به عمل می‌آید و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک
دیگری برای درمان بیمار دعوت به‌عمل آورند در این صورت پزشک معالج اول می‌تواند از
ادامه درمان بیمار خودداری کند، مگر اینکه این دعوت در مواقع فوری یا ضروری باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی