شکایت از پزشک

سلام ببخشید در صورتی که بنده از پزشکم شکایت کنم درسازمان نظام پزشکی چه پیگرد های قانونی برای ایشون به همراه خواهد داشت ؟

09 اردیبهشت 1399 183

با سلام سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی‌قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی