آیا امکان منعقد کردن قرارداد اجاره‌ خانه به مدت هشت ماه وجود‌ دارد؟

آیا امکان منعقد کردن قرارداد اجاره‌ خانه به مدت هشت ماه وجود‌ دارد؟

13 اسفند 1398 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی