بیمه بیکاری

بنده طی تصادف شدیدی ک داشتم ب مدت۱/۵سال بیکار بودم و هنوز اثرات تصادف وجود داره.دیه رو بیمه اتومبیل مقصر میده.آیا امکان داره از مقصر حادثه بخاطر مدت زمان بیکاری و هزینه های درمانی شکایت کنم؟و روال این کار چجوریه؟ممنونم

09 اردیبهشت 1399 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی