مهریه

سلام وقت بخیر ببخشید همسرم ملکی را میخواهد به نام من بزند و بیم این را دارد که اگر اتفاقی برای من بیفتد خانواده ام هم میتوانند مهریه و این خانه را از او طلب کنند آیا اینطور است میتوانند اینکار را بکنند. سوال بعد اینکه اگر بخواهیم این خانه بعد از فوت من به بچه هایم برسد چکار باید انجام دهم. تشکر از محبت شما

09 اردیبهشت 1399 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی