مهریه

سلام وقت بخیر ببخشید همسرم ملکی را میخواهد به نام من بزند و بیم این را دارد که اگر اتفاقی برای من بیفتد خانواده ام هم میتوانند مهریه و این خانه را از او طلب کنند آیا اینطور است میتوانند اینکار را بکنند. سوال بعد اینکه اگر بخواهیم این خانه بعد از فوت من به بچه هایم برسد چکار باید انجام دهم. تشکر از محبت شما

09 اردیبهشت 1399 62

بعد از فوت خانواده میتوانند مهریه زوجه را درخواست کنن و درخصوص ملک نیز یک ششم به مدر و مادر ارث می رسد در خصوص به نام کردن ملک به نام فرزندتان میتوانید در دوران حیات ملک را در حق فرزند خود صلح کنین

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی