اموال

سلام، روز خوش، اگر همسر بدون حضور در محضر در برگه ای در صحت کامل سلامت روانی بنویسد که اموالم را به همسرم بخشیدم آیا قانونا صحت دارد و بعد طلاق یا فوت می توان از این دست نوشته استفاده کرد؟ یا می شود در دفتر وکیل رفت و اونجا ثبت کرد؟ یا حتما باید در محضر ثبت شود تا سندیت قانونی پیدا کند؟

09 اردیبهشت 1399 140

با سلام.
باید در دفتر اسناد رسمی انجام دهید و مشخصات دقیق اموال نیز باید ذکر شود.
در غیر اینصورت در اثبات بخشش اموال(هبه)
دچار مشکل میشوید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی