قصور پزشکی

سلام و روز بخیر چگونه میتوان قصور پزشکی را ثابت کرد؟توضیح دهید کامل لطفا

10 اردیبهشت 1399 203

سلام و روز بخیر علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند؛ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی ثابت می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی