قیم و ولی

سلام این سوالو اگه میشع حواب کاملشو بگین؟ آیا قیم یا ولی میتونی مال صغیر و سفیه و مجنون رو مجانی یا کمتر از ارزشش به کسی بده ؟

10 اردیبهشت 1399 57

با سلام
خیر.وفق ماده ۱۲۴۱
قانون مدنی،قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غِبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم، درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم مَلائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی