وراث

سلام مادر و پدر من بخاطر زیادی بچه و دختر بودنم منا دادن به یه نفردوماهه بودم بعد اون اقا دنبال یه خانواده که بچه نداشتن میگرده و منا به اونا میده وقتی ۱۸ سالم بود این قضیه را میفهمم میرم و پیداشون میکنم بعد از ۲۰سال که منا داده بودن بیرون وقتی میرم میبینمشون زیاد از من استقبال نمیکنند.دوسال پیش پدرم فوت میکنه و عموم میره بخاطر خونه بابام شکایت میکنه که خونه ب من نمیرسه و به اون میرسه البته نصف خونه .الان ازدواج کردم و یواشکی تحقیق کردم متوجه شدم که اون پدرم کلی مغآزه خونه زمین صحرایی و تریلی و زمین مغازه داره ایا به من چیزی میرسه؟ایا اگه شکایت کردم میتونه بزنه ب نام پسراش ک ب من نرسه

10 اردیبهشت 1399 59
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی