تخلفات پزشکی

ببخشید میشه درباره ی تخلفات پزشکی توضیح بدهید و بگین چه اقداماتی کلا تخلف محسوب میشود؟

10 اردیبهشت 1399 103
سلام روزتون بخیر مطابق قانون تخلف‌های پزشکی شامل سهل‌انگاری در انجام وظیفه رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه‌کننده و فریفتن بیمار می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی