صدمه یاتلف توسط پزشک

سلام یک پرستار با وجود اینکه که عملی که انجام میدهد موجب صدمه یا تلف میشود اما با این وجود آن عمل را انجام دهد ایا میتوان از ان شکایت کرد؟

10 اردیبهشت 1399 180

سلام خدمت شما کاربر گرامی طبق تبصره ی 1 ماده ی 496 قانون مجازات اسلامی در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی