آیا میتوانم از پزشک زیبایی شکایت کنم؟

سلام من بعد از جراحی زیبایی مشکل تنفسی پیدا کردم و واقعا از عملم ناراضی بودم ایا میتوانم از پزشکم شکایت کنم؟

10 اردیبهشت 1399 171

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی