خرید ملک

سلام بنده از طریق سایت دیوار خونه ای خریدم و صاحب ملک حاضر نمیشود سند به نام من بزند و من هم تمام پول را پرداخت کردم و ۲۰ میلیون تومان پرداخت نکردم و میترسم پول را بدم و سند نزن ایا میتوانم کاری بکنم؟

10 اردیبهشت 1399 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی