;
طلاق توافقی

عرض احترام همسرم به مدت ۴ ماه هست که با من زندگی نمکند و اکنون در خواست طلاق توافقی کرده و میگوید که مهریه نمیخواهم ایا میتواند بعد از طلاق و یا در دادگاه درخواست مهریه بکند؟

10 اردیبهشت 1399 31

با سلام
ثبت دادخواست طلاق توافقی با زوج هست و زوجه نمیتواند دادخواست طلاق توافقی مطرح کند اما میتوان دادخواست طلاق به درخواست زوجه را به توافقی تبدیل کرد در هر حال در طلاق توافقی تا زمانی که توافقات به طور کامل و با رضایت ۲ طرف نباشد انجام نمیشود و توافقات در متن رای ذکر میشود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی