;
خرید ماشین

با سلام بنده با همسرم یک ماشین خریدیم با پول خودم ولی به نام همسرم زدم و حالا ادعای مالکیت اصلی را میکند ایا متیونم از او شکایت کنم؟

10 اردیبهشت 1399 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی