;
نبش قبر

سلام ببخشید من مادرم فوت شده و بعد از خاکسپاری برادرم نبش قبر کرد برای اینکه از مادرم انگشت بگیرد برای ارث و میراث ایا این کارش مجازاتی دارد و من میتوانم شکایت کنم ؟

10 اردیبهشت 1399 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی