مزاحمت

سلام بنده چند روز هست که متوجه شدم مردی از بالکن خانه اش به طور مستمر به حیاط منزل بنده که محل حضور خانواده ام است سرک می کشد (دید میزند) ایا میتوانم طرح شکایت کنم ، آیا ان فرد قابلیت تعقیب کیفری دارد یا خیر؟

10 اردیبهشت 1399 154

سلام و عرض ادب
نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 57 ماده 9 آیین نامه امور خلافی مصوب 1324/05/22 است که مقرر داشته :کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سر کشی و نگاه کنند...... بنابراین عمل مذکور ،جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی