;
چک سفید امضا

سلام من چند وقت پیش چکی سفید امضا به دوستم امانت دادم اما ایشون بعد از انجام کار چک را به من پس ندادن و سو استفاده میکنند ایا میتوانم شکایت کنم با عنوان سواستفاده از چک سفید امضا؟

10 اردیبهشت 1399 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی