دعوا بر سر مالکیت سر قفلی مغازه

اینجانب مالکیت سر قفلی یک واحد تجاری را در مرکز شهر در یک پاساژ خریداری کرده ام.مالک قبلی به منظور دریافت مطالبات خود در مورد مغازه مراجعه نکرد و پس از یک سال به منظور لغو قرارداد با من تماس گرفت و خواهان لغو قرارداد شد. خواهشمند است راهنمایی های لازم را انجام دهید.

11 اردیبهشت 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی