دعوا بر سر سرقفلی یک واحد تجاری

اینجانب یک سال پیش سر قفلی یک باب مغازه را در پاساژی در مرکز شهر خریداری کردم. مالک قبلی برای در یافت مطالبات خود مراجعه نکردند و پس از یک سال خواهان فسخ قرار داد شدند. خواهشمند ام راهنمایی های لازم را انجام دهید.

11 اردیبهشت 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی