ساختمان

باسلام و عرض ادب درخصوص واحدهایی که دارای اثاثیه هستند ولی ساکنین آن در منزل حضور ندارند و فقط در سال حدود 20 روز حضور دارند، هزینه های مشترک ساختمان مانند گاز، نظافت، برق به چه صورت حساب می شود. آیا باید این نوع هزینه ها بصورت کامل از آنها گرفته شود یا نه؟

11 اردیبهشت 1399 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی