ساختمان

باسلام و عرض ادب درخصوص واحدهایی که دارای اثاثیه هستند ولی ساکنین آن در منزل حضور ندارند و فقط در سال حدود 20 روز حضور دارند، هزینه های مشترک ساختمان مانند گاز، نظافت، برق به چه صورت حساب می شود. آیا باید این نوع هزینه ها بصورت کامل از آنها گرفته شود یا نه؟

11 اردیبهشت 1399 54

با سلام
قانونا باید شارژ پرداخت شود ولی شارژ واحدهای تخلیه نصف شارژ واحدهای مستقر می باشد و اگر از انشعابات استفاده نمی نمایند هزینه انشعابات نباید اخذ شود
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی