واخواهی

با سلام در خصوص اعتراض به رای غیابی چند روز مهلت لازم است

11 اردیبهشت 1399 67

با سلام
در صورتی که رای غیابی ابلاغ واقعی شود ۲۰ روز فرصت واخواهی وجود دارد اما اگر رای غیابی ابلاغ واقعی نشود ، از لحظه اطلاع از صدور رای غیابی ۲۰ روز

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی