جعل اسناد

ببخشید جعل در اسناد غیر رسمی چه مجازاتی خواهد داشت ایا فقط جریمه نقدی دارد یا مجازات کیفری هم خواهد داشت؟

11 اردیبهشت 1399 64

با سلام طبق ماده ی536 قانون مجازات اسلامی هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی